Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjne KAMYKI

zaprasza wszystkich członków stowarzyszenia na Walne Zebranie,

które odbędzie się w czwartek 21 marca o godzinie 19.00 w salce parafialnej.

Przypominamy o konieczności opłacania składki członkowskiej.

Do zobaczenia.