ZAPISY ZAKOŃCZONE!

Przypominamy wszystkim uczestnikom o potwierdzeniu obecności w dniu biegu!

Do zobaczenia!

LISTA UCZESTNIKÓW

UWAGA! Dla Każdego uczestnika przewidziano pamiątkowy medal oraz posiłek regeneracyjny.

 1. Dawid Gembski   —– Kamień Śląski
 2. Jan Świgut —– Krapkowice
 3. Piotr Świgut —– Krapkowice
 4. Szymon Kołodziej —– Górażdże
 5. Zuzanna Strzałek-Kawa —- Kamień Śląski
 6. Piotr Kawa —- Kamień Śląski
 7. David Zurita —- Malaga
 8. Krzysztof Smolorz —- Kamień Śląski
 9. Kordian Kaltbach —- Krapkowice
 10. Arkadiusz Marzodko —- Kujawy
 11. Marcin Rollik —- Kamień Śląski
 12. Krystyna Pudelko —- Kamień Śląski
 13. Katarzyna Żarczyńska —- Przywory
 14. Patryk Nieslon —- Pawłowiczki
 15. Marcin Jachimowski —- Krapkowice
 16. Rafał Gebauer —- Kamień Śląski
 17. Kamil Roskosz —- Kamień Śląski
 18. Rafał Jagiela —- Opole
 19. Joanna Jagiela —- Opole
 20. Łukasz Wielichowski —- Opole
 21. Michał Kaczmarek —- Krapkowice
 22. Grzegorz Martyniak —- Krapkowice
 23. Dawid Jacek —- Leśnica
 24. Adam Boszczar —- Krapkowice
 25. Mariusz Krzak —- Kąty Opolskie
 26. Dariusz Czernek —- Gogolin
 27. Przemysław Drozd —- Opole
 28. Adam Sowiński —- Opole
 29. Franz Dylla —- Tarnów Opolski
 30. Nikolina Lerch-Bieganowska —- Górażdże
 31. Arkadiusz Bieganowski —- Górażdże
 32. Zbigniew Kalinowski —- Tarnów Opolski
 33. Ludwik Falkenberg  —- Krapkowice
 34. Daniel Kokot —- Ozimek
 35. Lukas Pyka —- Solingen
 36. Wioletta Uciechowska —- Opole
 37. Jan Jakub Waniowski —- Krapkowice
 38. Emilia Waniowska —- Krapkowice
 39. Janusz Leszczyński —- Niemodlin
 40. Bożena Leszczyńska —- Niemodlin
 41. Marcin Uciechowski —- Opole
 42. Gabriela Haczyk —- Opole
 43. Adam Pyka —- Górażdże
 44. Grzegorz Antoniewicz —- Opole
 45. Dawid Kaliński —- Opole
 46. Malwina Półrolniczak —- Łubniany
 47. Paweł Półrolniczak —- Łubniany
 48. Kornelia Harmansa —- Gogolin
 49. Piotr Harmansa —- Gogolin
 50. Artur Makoś —- Kamień Śląski
 51. Aneta Niespodzińska —- Ścigów
 52. Tomasz Drożak —- Opole
 53. Paweł Ruszała —- Kąty Opolskie
 54. Natalia Dąbrowska —- Opole
 55. Piotr Wloka —- Kamień Śląski
 56. Anna Jadasz —- Gogolin
 57. Mateusz Sałek —- Ozimek
 58. Tomasz Lepich —- Zakrzów
 59. Rafał Wacławczyk —- Zakrzów
 60. Dorota Dybaś —- Kamień Śląski
 61. Wiktoria Cichoń —- Kosorowice
 62. Dominik Nicpoń —- Krapkowice
 63. Mateusz Kotygin —- Opole
 64. Joanna Krajewska-Majcher —- Kamień Śląski
 65. Grzegorz Majcher —- Kamień Śląski
 66. Małgorzata Gruchot —- Gogolin
 67. Katarzyna Wawer —- Gogolin
 68. Bartosz Banachowski —- Opole
 69. Marcin Wawer —- Gogolin
 70. Agata Tworkowska —- Gogolin
 71. Maria Król —- Górażdże
 72. Adam Friedrich —- Kamień Śląski
 73. Jacek Dobosz —- Gogolin
 74. Kordian Gołąbek —- Chorula
 75. Kamil Janik —- Kórnica
 76. Tomasz Kruk —- Nysa
 77. Tobiasz Czaja —- Chorula
 78. Andrzej Gala —- Gogolin
 79. Roman Hoinka —- Krapkowice
 80. Damian Dróżdż —- Krapkowice
 81. Grzegorz Czyż —- Krapkowice
 82. Bożena Seweryn-Czyż —- Krapkowice
 83. Magdalena Czekała —- Gogolin
 84. Daria Grabowska —- Otmice
 85. Zuzanna Grabowska —- Krośnica
 86. Beata Niepala —- Izbicko
 87. Katarzyna Makoś —- Kamień Śląski
 88. Paweł Harmansa —- Gogolin
 89. Jerzy Waniowski —- Krapkowice
 90. Ewa Zelmanowicz – Szłapa —- Izbicko
 91. Artur Ochlast —- Kórnica
 92. Piotr Monieta —- Pietna
 93. Łukasz Kowalczyk —- Żywocice
 94. Przemek Sarna —- Opole
 95. Łukasz Operskalski —- Mechnica
 96. Christian Rottkemper —- Munster
 97. Bolesław Grygiel —- Kędzierzyn Koźle
 98. Matijas Swoboda —- Kamień Śląski
 99. Mateusz Cieśla —- Mechnica
 100. Katarzyna Siedlecka —- Kamień Śląski
 101. Robert Gołębiewski —- Kamień Śląski
 102. Józef Borek —- Krapkowice
 103. Piotr Blaut —- Kąty Opolskie

MAPA BIEGU

PROGRAM „I BIEGU ŚW. JACKA” W KAMIENIU ŚLĄSKIM

 

900 – 1030 – Zapisy do biegu i weryfikacja osób zgłoszonych

1050 – 1055 – Otwarcie biegu

1100 – 1200 – Biegi główny na dystansie 5.5 km

1200 – 1230 – Dekoracja zwycięzców i wręczenie nagród

1230 – 1400 – Poczęstunek dla uczestników

1400 – Zakończenie

REGULAMIN „I BIEGU ŚW. JACKA” W KAMIENIU ŚLĄSKIM

Organizator:

 • Stowarzyszenie Sportowo Rekreacyjne KAMYKI – Marcin Madziała Tel. 609495684

Współorganizator:

 • Parafia pw. Św. Jacka w Kamieniu Śląskim – Arnold Nowak Tel. 604107358
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Kamienia śląskiego – Zbigniew Kawa Tel. 731235255
 • OSP w Kamieniu Śląskim – Krzysztof Smolorz Tel. 663970800

Cele:

 • popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej
 • propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia
 • promocja Gminy Gogolin oraz Powiatu Krapkowickiego

Termin i miejsce:

 • 18 sierpnia 2018 roku
 • Bieg główny na dystansie 5,5 km – start godz. 11.00
 • Biuro zawodów w dniu 18 sierpnia 2018 roku (sobota) usytuowane będzie na obiekcie Rekreacyjno-Sportowym w Kamieniu Śląskim i czynne w godzinach 9.00 – 10.30.

 Trasa i dystans:

Bieg główny na dystansie 5,5 km

 • Trasa biegu prowadzi kolejno ulicą Ligonia, następnie skręca na ulicę Powstańców, dalej ulicą Parkową wzdłuż muru zamkowego w kierunku Sebastianeum Silesiacium. Dobiegając do ulicy Lotniczej trasa skręca w lewo do ulicy św. Czesława. Ulicą Czesława trasa dobiega do skrzyżowania z ulicą 1 Maja w kierunku Sebastianeum Silesiacium. Dobiegając do ulicy Parkowej trasa skręca w prawo i następnie tą samą drogą poprzez ulicę Powstańców i Ligonia prowadzi do Mety znajdującej się na terenie Sportowo Rekreacyjnym.

Uczestnictwo:

 • w biegu głównym mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy do dnia 18 sierpnia 2018 roku ukończyli 16 lat i którzy potwierdzą na piśmie (poprzez złożenie podpisu pod oświadczeniem na karcie startowej), iż są zdrowi i nie mają przeciwwskazań do uprawiania biegów średnio i długodystansowych. Zawodnicy, którzy do dnia 18 sierpnia 2018 roku nie ukończyli 18 lat obowiązani są przedłożyć organizatorom w formie pisemnej zgodę rodziców lub prawnych opiekunów.
 • podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe otrzymane od organizatora przymocowane do koszulek z przodu

Klasyfikacja, nagrody i wyniki:

W biegu głównym na dystansie 5,5 km

 • prowadzona będzie jedynie klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn
 • za zajęcie pierwszych trzech miejsc w kategorii generalnej przewidziane są puchary i nagrody.
 • nagrody pieniężne za zajęcie pierwszych trzech miejsc zostaną przekazane na wybrany przez zwycięzców cel charytatywny
 • dla wszystkich uczestników biegu przewidziano pamiątkowy medal oraz posiłek regeneracyjny
 • puchary oraz nagrody nie przysługują w razie nieobecności zawodnika podczas wręczania. Wydawanie powyższych w zastępstwie jest niemożliwe.
 • dekoracje zwycięzców godz. 12.00-12:30

Zgłoszenia :

 • ze względu na przepustowość trasy wprowadza się ograniczenie liczby startujących do 100 osób w biegu na dystansie 5,5 km
 • zgłoszeń można dokonywać elektroniczne na stronie www.kamyki.eu od 1 sierpnia 2018 roku do dnia 17 sierpnia 2018 roku (piątek) oraz w dniu biegu w godzinach 9-10.30 do osiągnięcia limitu osób startujących.

Postanowienia końcowe:

 • bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne
 • organizator nie odpowiada za rzeczy osobiste uczestników biegu
 • uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz akceptują niniejszy regulamin poprzez dokonanie rejestracji uczestnictwa. Zgoda i akceptacja podlega potwierdzeniu przy odbiorze numeru poprzez własnoręczne podpisanie oświadczenia
 • zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie stosowne do przepisów ruchu drogowego oraz kodeksu Cywilnego
 • Uczestnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń policji, straży miejskiej, oraz służb porządkowych zabezpieczających trasę biegu oraz poruszać się w czasie biegu zgodnie z ich zaleceniami
 • W przypadku jakiejkolwiek kontuzji lub innych przypadków zawodnik jest zobowiązany do zejścia na pobocze drogi i oczekiwania na pomoc medyczną
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu wynikające z winy uczestników
 • Organizator biegu nie ponosi odpowiedzialności w przypadku utraty zdrowia lub życia zawodnika. Organizator nie pokrywa kosztów medycznych lub transportu związanego z obecnością lub uczestnictwem w biegu
 • Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni i depozycie
 • organizatorzy zapewniają opiekę sanitarną na mecie biegu
 • Sprawy sporne nieopisane w regulaminie rozstrzyga organizator.