Rada Rodziców oraz Stowarzyszenie KAMYKI dziękuje wszystkim chętnym dużym i małym,rodzicom i dziadkom, którzy w sobotę 9 czerwca oraz w środę 13 czerwca przyszli pomóc przy zagospodarowaniu skweru pod budowę KARMNIKA INTERNETOWEGO przy szkole podstawowej.

 

Wspólnymi siłami wykonaliśmy rewitalizację skwerku, uzupełniliśmy nasadzenia drzew i krzewów.

 

Wysypaliśmy korę oraz zabetonowaliśmy podstawę stalową pod Karmnik.

 

Dziękujemy Pani Agnieszka Kałuża-Ciemna, za zaprojektowanie uzupełnienia nasadzeń drzew i krzewów. Serdecznie dziękujemy za pomoc.