Komisja konkursowa w składzie: Sochański Tomasz, Marcin Madziała, Dawid
Gembski przyznała nagrody wszystkim osobom biorącym udział w konkursie
„Internetowy karmnik”.
 
Wykonanych zostało 6 prac, a komisja dokonała ich analizy zgodnie z przyjętymi w
regulaminie kryteriami. Wybrano pracę najbardziej odpowiadającą założeniom
konkursowym i jest to rysunek karmnika wykonany przez Martę Kałużę, która
zostaje zwycięzcą naszego konkursu.Pozostali uczestnicy konkursu: Patrycja Lysek,
Emilia Matuszek, Natalia Gmińska, Dominik Piecha i Wiktor Buhl otrzymują
nagrody za udział.
 
Nagrody zostały wręczone podczas apelu szkolnego przez prezesa Stowarzyszenia
Sportowo-Rekreacyjnego „Kamyki” Marcina Madziałę, prezesa Stowarzyszenia
Przyjaciół Kamienia Śląskiego Zbigniewa Kawę, oraz dyrektora PSP w Kamieniu Śl.
Tomasza Sochańskiego.